โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ
ปรับปรุงทัศนียภาพคลองคูเมืองเดิม สู่การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธร มอบประโยชน์สุขแก่ประชาชน

UNSEEN CANAL BANGKOK IS HEART PHRANAKHON

HEART PHRANAKHON

>> เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ในหัวข้อที่คุณสนใจ

กิจกรรมล่าสุด

ถ้าเปรียบร่างกายเป็นวิถีชีวิตของประชาชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
“คูคลองรอบกรุงคงเปรียบเสมือนหัวใจ” ที่ส่งสายน้ำเปรียบดั่งเลือดที่ล่อเลี้ยงชีวิต เพราะ คูคลองมีบทบาทต่อการอุปโภคบริโภค ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ หล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร อีกทั้งยังสำคัญต่อการป้องกันตัวเมืองทาง
ด้านยุทธศาสตร์ในอดีต
มาสัมผัสเสน่ห์ “หัวใจพระนคร” ที่แฝงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวรอบคูคลองอันเก่าแก่ที่ถูกปรับทัศนียภาพใหม่ แล้วการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ของคุณจะพิเศษขึ้น คุณจะเจอหัวใจของเกาะรัตนโกสินทร์
หัวใจแห่งวิถีชีวิต หัวใจแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ธนบุรี
การสร้างหัวใจพระนคร
ป้อมจักเพชร
ประกอบหัวใจให้พระนคร
_DSC0082
ปรับปรุงหัวใจให้ใหม่อีกครั้ง
DSC_0016
วิถีไทยกับ หัวใจพระนคร

"ปรับปรุงหัวใจให้ใหม่อีกครั้ง"

รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานได้จัดโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมุ่งการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้มีการดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหมเพื่อสนับสนุนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในห้วงที่ผ่านมา ที่สำคัญได้แก่ การขุดลอกคลองคูเมืองเดิม และคลองหลอดให้เป็นคลองที่มีความใสสะอาด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ ให้เหมาะสมสวยงาม มุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวในชุมชน แหล่งการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ทางคณะกรรมการในส่วนของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำข้อมูลชุมชน แผนผัง อาคาร ข้อมูลการค้าการประกอบการของชุมชน แหล่งเสื่อมโทรม จะดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านทางสื่อสมัยใหม่ (แอพพลิเคชั่น) ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ และเข้าถึงแหล่งชุมชน ร้านค้าผู้ประกอบการ รวมถึงนักท่องเที่ยวในวงกว้าง
" ปรับปรุงทัศนียภาพคลองคูเมืองเดิมเพื่อคุณภาพชีวิต สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "

"เที่ยวใหม่กับหัวใจเดิม"

" ปรับปรุงทัศนียภาพคลองคูเมืองเดิมเพื่อคุณภาพชีวิต สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "

แอพพลิเคชั่น

โครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บริเวณคูคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองผดุงกรุงเกษม คลองโอ่งอ่าง ในทัศนียภาพใหม่ หลังจากการปรับปรุงคูคลอง ภายใต้โครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิม เพื่อทำให้กลายเป็นสถานที่ดึงดูดการท่องเที่ยวไทย ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่น ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการลงโปรโมทร้านค้า โรงแรมของตนเอง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยน สร้างโปรโมชั่น ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการนำร่องแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

Thailand Virtual tours

ทัวร์เสมือนจริง กับ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อันโดดเด่น ของแต่ละคลอง
ตัวอย่างลักษณะของ ทัวร์เสมือนจริง

ตัวอย่างภาพของขวัญที่ระลึก

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Ministry of Defense
ที่อยู่ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สามารถติดต่อได้ที่. Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3
Scroll Up
Translate »