Site Overlay

ปรับปรุงหัวใจให้ใหม่อีกครั้ง

โครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ

การพัฒนาคูคลองรอบกรุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลอง ตามแนวพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ปรับหัวใจให้ใหม่อีกครั้ง

การทำนุบำรุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนา คูคลองรอบกรุง

การพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันของ "คลองคูเมืองเดิม"

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 80%

   3 มิถุนายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีเรืออากาศตรี สำเริง เชี่ยวชูกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าร่วมพิธี จากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงเรือสำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาคลองคูเดิม ตามโครงการรักษ์คลองคูเดิมเฉลิมพระเกียรติ ด้านหลังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระบรมราโชบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทุกจังหวัดได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้เช่นเดียวกัน

ผลการดำเนินการโครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ

กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหม ได้แก่ การขุดลอกตะกอนเลนในคลองคูเมืองเดิม และคลองหลอดสาขา เพื่อให้น้ำมีความใสสะอาด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น การปรับปรุงพื้นผิวการจราจร การตัดแต่งต้นไม้และประดับไม้ดอกไม้ประดับบนทางเท้าตามแนวคลองคูเมืองเดิม การจัดระเบียบพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ ประกอบด้วย การทาสีอาคาร การทำม่านบังแดดของร้านค้าให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน รวมทั้งการจัดระเบียบในส่วนที่ยังไม่สามารถ นำลงใต้ดินได้ ตลอดจนการปรับปรุงและจัดระบบการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การจัดระเบียบคนเร่ร่อน การเพิ่มแสงสว่างของไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะตามเส้นทาง และการจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้า ทั้งนี้ เพื่อรองรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยเฉพาะตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 100%

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในคลองคูเมืองเดิม คลองสาขา และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชุมชนโดยรอบศาลาว่าการกลาโหม ดังนี้

1.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนอัษฎางค์ และ ถนนราชินี ได้แก่ การปรับปรุง ผิวการจราจรทางเท้า ไฟฟ้าประดับ งานก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารสถานที่

1.2 งานพัฒนาระบบ บริหารจัดการน้ำ

งานพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ ได้แก่ การทำให้น้ำใสสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และงานซ่อมแซมผนังกันดินคลองคูเมืองเดิม

1.3 งานต้นไม้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

งานต้นไม้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ

1.4 งานติดตั้งแสงสว่าง

งานติดตั้งแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ

2. กรมเจ้าท่า

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 100%

ปรับปรุงพัฒนาท่าเรือราชินี ภายใต้แนวคิดการออกแบบเป็นท่าเรือที่มี ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและรวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเป็นที่ตั้ง เชิงประวัติศาสตร์ รักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้งานเพื่อคนทั้งมวล โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มิถุนายน 2563 งานตกแต่งสถาปัตยกรรมเริ่มตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2563 และจะเปิดใช้งาน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

2.1 ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร

ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสารขนาดพื้นที่ ๗๒๖ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ดาดฟ้าหลังคา ให้เป็นลานกิจกรรมสามารถใช้ประโยชน์ เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดพื้นที่ ๓๘๓ ตารางเมตร และตกแต่งภายในอาคารพักคอยให้สวยงามเน้นความเป็นไทย พร้อมระบบควบคุมและการให้บริการที่ทันสมัย

2.2 ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่ง

ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่ง จุดเชื่อมต่อทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ขนาด 8  x 19  เมตร พร้อมซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์

2.3 ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือตัวแอล

ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือตัวแอล ยาว 24 เมตร กว้าง 5 เมตร และสูง 9.40 เมตร มีขนาดพื้นที่ 166.4 ตารางเมตร พร้อมสะพานปรับระดับขึ้นลง โป๊ะเทียบเรือ ขนาด 2.3 x 17 เมตร

2.4 ก่อสร้างและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ

2.5 ตกแต่งงานภูมิสถาปัตย์ด้านบนดาดฟ้า และพื้นที่บนฝั่ง

3. การไฟฟ้านครหลวง

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 70%

การนำสายไฟฟ้าลงดิน โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงดินฝั่งคลองคูเมืองเดิม ตามถนนราชินีและถนนอัษฎางค์ ดำเนินการเสร็จแล้ว
ระยะที่ 2 ย้ายหม้อแปลงและปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงดินฝั่งบ้านเรือน ตามถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ โดยภาพรวมโครงการได้ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย

3.1 ย้ายหม้อแปลง

ย้ายหม้อแปลง จำนวน 14 ชุด ดำเนินการแล้ว 4 ชุด

3.2 ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่ง

ปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงดินฝั่งบ้านเรือน ตามถนนราชินีและอัษฎางค์ ได้แก่
1) งานโยธาก่อสร้างท่อและบ่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ดำเนินการได้ร้อยละ 80 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มิถุนายน 2563 
2) งานระบบไฟฟ้า ดำเนินได้ร้อยละ 30 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2563

4. การประปานครหลวง

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 100%

4.1 ยกเลิกท่อประปาข้ามคลองคูเมืองเดิม

ยกเลิกท่อประปาข้ามคลองคูเมืองเดิมพร้อมถอนโครงสร้างรับท่อที่อยู่ในคลองออก 2 จุด คือ 
1) บริเวณสะพานช้างโรงสี ท่อขนาด 300 มิลลิเมตร 
2) บริเวณสะพานมอญท่อขนาด 300 มิลลิเมตร

4.2 ย้ายตำแหน่งตู้วัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ

ย้ายตำแหน่งตู้วัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ บริเวณทางเท้าเชิงสะพานช้างโรงสี ไปยังทางเท้าฝั่งกระทรวงกลาโหม

5. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 100%

การสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รื้อถอนสายสื่อสาร ถนนราชินี ตั้งแต่สะพานช้างโรงสี ถึงสะพานมอญ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินไปยังส่วนต่อ จุดขึ้นและลง (Riser) ใต้ดินของสายสื่อสาร ถนนอัษฎางค์ ถนนราชินี ตั้งแต่สะพานช้างโรงสีถึงปากคลองตลาด ซึ่งเกิดความล่าช้าเนื่องจากการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่าช้า สำหรับเส้นทางอื่น ๆ เกิดความล่าช้าอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการอนุญาตให้ก่อสร้างท่อร้อยสายของกรุงเทพมหานคร

6. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

ดำเนินการจัดระเบียบการจอดรถซอยท่ากลาง ซึ่งเป็นทางสาธารณะที่ผู้ค้าจับจองค้าขายตลอดเวลา โดยเสนอแผนการจัดระเบียบการจอดรถ 2 แนวทาง ดังนี้

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 100%

6.1 จอดรถด้านซ้ายและด้านขวา โดยเดินรถช่องทางกลาง 1 ช่องทาง

6.2 จอดรถทแยง 60 องศา โดยสลับฝั่งวันคู่/วันคี่

6.3 การปรับปรุงถนนซอยท่ากลางลักษณะรูปแบบเหมือนถนนข้าวสาร

7. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดำเนินการจัดระเบียบการจอดรถซอยท่ากลาง ซึ่งเป็นทางสาธารณะที่ผู้ค้าจับจองค้าขายตลอดเวลา โดยเสนอแผนการจัดระเบียบการจอดรถ 2 แนวทาง ดังนี้

เสร็จสมบูรณ์
Web Designer 100%

7.1 ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร

การจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ในโครงการจัดระเบียบและ
รักษาความปลอดภัย ตามโครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) ผลการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบคนเร่ร่อนฯ มีการปฏิบัติระหว่าง (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 14 ครั้ง ตรวจพบคนเร่ร่อน จำนวน 230 ราย (ชาย 175 ราย หญิง 55 ราย) ได้แก่ 
1) ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ 169 ราย
2) บุคคลต่างด้าว 4 ราย
3) คนไร้ที่พึ่ง 41 ราย
4) ผู้ทำการขอทาน 1 ราย 
5) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 15 ราย (เด็ก 1 ราย ผู้ป่วยทางจิต/กาย 8 ราย เมาสุรา/ทะเลาะวิวาท 6 ราย)

รายละเอียดตามสรุปผลการจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัย รักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติที่แนบ และเนื่องจากในห้วงมีนาคม 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวงกว้าง จึงได้งดการปฏิบัติในห้วงมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 โดยเป็นการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามา ในพื้นที่ และเพิ่มมาตรการป้องปราม ให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อให้พื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบคนเร่ร่อน เป็นการดำเนินการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัย ตามโครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการ

จัดระเบียบพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้เกิดความสวยงาม มีความปลอดภัย เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม ต่อไป

7.2 ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่ง

กิจกรรมการฝึกอบรมการคัดแยกขยะของเสีย จัดการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ ของเสียให้กับประชาชนชุมชนรอบกระทรวงกลาโหม รวมจำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ถึง 19.30 นาฬิกา ณ พื้นที่ด้านหลังสถานีกาชาดที่ ๒ สุขุมาลอนามัย (ลานภูธเรศ) โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการฝึกอบรมฯ มีคณะวิทยากรจากธนาคารขยะรีไซเคิลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทการคัดแยกขยะ วิธีการคัดแยกขยะเพื่อทิ้งในถังขยะแต่ละประเภท และการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และแนวทางปฏิบัติในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป รวมทั้งมอบถังขยะ 4 สี จำนวน 48 ใบ ให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแพร่งภูธร ชุมชน แพร่งนรา ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ และชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการคัดแยกขยะในชุมชนฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  (มอบถังขยะฯ ในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ)
ภายหลังจากการฝึกอบรมฯ ธนาคารขยะรีไซเคิลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ในพื้นที่ชุมชนสามแพร่ง เป็นประจำทุกวันศุกร์ ห้วงเวลา ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง14.00  นาฬิกา โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ มีประชาชนในชุมชน นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายแก่ธนาคารขยะฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,074.57 กิโลกรัม

7.3 ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือตัวแอล

ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือตัวแอล ยาว 24 เมตร กว้าง 5 เมตร และสูง 9.40 เมตร มีขนาดพื้นที่ 166.4 ตารางเมตร พร้อมสะพานปรับระดับขึ้นลง โป๊ะเทียบเรือ ขนาด 2.3 x 17 เมตร

Scroll Up
Translate »