Site Overlay

สะพาน

วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม

สะพานข้ามคูคลอง อยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมสวยงาม แฝงไปด้วยเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจ

ถ่ายรูปสุดเก๋ ณ สะพาน บริเวณคลองวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

มีสะพาน ณ บริเวณ คลองวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สะพานปีกุน

สะพานนี้ไม่มีชื่อ เพราะเป็นเพียงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเล็กๆ สะพานหมูแสนสง่า จึงไม่ได้รับพระราชทานชื่อ แต่ได้ชื่อมาเพียงเพราะอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์หมูตรงเชิงสะพาน จึงถูกเรียกสะพานหมูหรือสะพานปีกุนไปโดยปริยาย และสะพานก็ถูกสร้างขึ้นในปีกุนพอดิบพอดี

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานนี้ขึ้นในโอกาสเจริญพระชนมายุ 4 รอบ การออกแบบในอดีตนั้นเน้นรายละเอียดได้ดี เพราะเชิงสะพานมีเสาคอนกรีตเซาะร่องทั้งสองฝั่ง รวม 4 ต้น ซึ่งหมายถึงเทียนประทีปพระชันษา หัวเสาสลักรูปถ้วยประดับช่อมาลา มีวงรูปไข่ 4 วงทุกเสา หมายถึงรอบปี ซ่อนความหมายของผู้สร้างได้อย่างดี

ที่อยู่ :

สะพานปีกุน 

Scroll Up
Translate »