Site Overlay

พิพิธภัณฑ์

รอบคลองหลอดวัดราชนัดดา

สัมผัสศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ รอบคลองคูเมืองเดิม

สัมผัสเสน่ห์ศิลปะ วัฒนธรรม

1 พิพิธภัณฑ์ 2 สถานที่ ณ คลองหลอดวัดราชนัดดา

หากต้องการขยายภาพ คลิกปุ่มแว่นขยายบนรูปภาพในแกลเลอรี หรือหากต้องการเข้าชมเว็บไซต์ คลิกปุ่มลูกโซ่บนรูปภาพในแกลเลอรี
สามารถชมรายละเอียด ด้านล่างนี้

1. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มุ่งหวังสู่การเรียนรู้ด้วยความตั้งใจดีของหลายๆ ฝ่าย ที่มุ่งหวังให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่สง่างามสมกับชื่อถนน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงต่อยอดความตั้งใจดังกล่าว โดยก่อตั้งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แห่งนี้ขึ้น เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ควรค่าที่คนไทยทุกคนจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพมหานคร ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนจะไปเที่ยวยังสถานที่จริง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200โทร. 02-621-0044 โทรสาร. 02-621-0043

อีเมล : rtks2010@gmail.com

2. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหอศิลป์พระบรมราชินีนาถ   จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มี
ผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับสับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี[1] ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระองค์เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดหอศิลป์แห่งนี้เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2546

3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน บริหารงานโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นอาคารประวัติศาสตร์ขนาด 4 ชั้น สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2480 -2491 ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารหลังนี้ได้ถูกบูรณะโดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมภายนอกไว้ และได้ปรับปรุงภายในอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมใน 6 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรีและการแสดง การออกแบบ และภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ใจกลางเมืองเพื่อให้บริการเยาวชนและประชาชนทั่วไปหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Scroll Up
Translate »