Site Overlay

พิพิธภัณฑ์

รอบคลองโอ่งอ่าง

สัมผัสศิลปะ วัฒนธรรมไทย ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ รอบคลองโอ่งอ่าง

สัมผัสเสน่ห์ศิลปะ วัฒนธรรม

3 พิพิธภัณฑ์ ณ คลองคูเมืองเดิม

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์รอบคลองโอ่งอ่าง

มีพิพิธภัณฑ์รอบคลองคูเมืองเดิม ทั้งหมด 3 แห่ง
หากต้องการขยายภาพ คลิกปุ่มแว่นขยายบนรูปภาพในแกลเลอรี่ หรือหากต้องการเข้าชมเว็บไซต์ คลิกปุ่มลูกโซ่บนรูปภาพในแกลเลอรี่
สามารถชมรายละเอียด ด้านล่างนี้

1. พิพิธภัณฑ์บางลำพู

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ (สพร.)

ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคาร โรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ซึ่งเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อปี 43 เปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน  เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การ แสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจ

โทร.0 2629 1850

2. หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

พิพิธภัณฑ์หอศิลป์

“หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา” อาคารทรงปั้นหยา ณ บ้านเจ้าพระยา สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ติดกับป้อมพระสุเมรุ ปัจจุบันได้รับการรีโนเวทและปรับปรุงตกแต่งใหม่ให้มีความงดงามกว่าที่เคย จากบ้านเก่าเปลี่ยนมาเป็น หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา อาคารย้อนยุคสองชั้น ถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่แสดงงานศิลปะ แบ่งออกเป็น 3 ห้องด้วยกัน งานที่จัดแสดงนั้นเป็นงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. รวมทั้งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง หรือศิลปินรุ่นใหม่ ๆ อีกด้วย สามารถเข้าชมฟรี

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 – 19.00 น. ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ (สพร.)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่องประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก 23 แห่ง และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่เขตพระนคร เป็นเขตใจกลางราชธานีของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งสถานที่ที่แสดงถึงความเป็นประเทศสยาม ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริง เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑ เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงโปรดให้ย้ายเมืองจากกรุงธนบุรี ข้ามฟากแม่น้ำมาสร้างราชธานีใหม่ที่เขตพระนครปัจจุบัน เขตพระนครนี้ จึงเป็นดั่งมรดกล้ำค่าของรากเหง้าของไทยเรานอกจากพระบรมมหาราชวังยังมีวัดวาอาราม อาคารถาวรวัตถุล้ำค่ามากมาย ที่ถ่ายทอดความเป็นไทยที่หาค่าไม่ได้ วิถีชีวิตของประชาชน ความรู้ภูมิปัญญาเก่าแก่ ทุกสิ่งล้วนบรรจุกลิ่นอายของความเป็นไทย เมื่อได้มาชม ความรู้สึกรักหวงแหนสมบัติของชาติเรา และในใจของเราทุกคนแน่นอน

ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

 

เปิดให้เข้าชม
วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.30 น.
โทรศัพท์ : 02-282-8563

 

Scroll Up
Translate »