Site Overlay

เที่ยวคลองผดุงกรุงเกษม

มาสัมผัสความสวยงามทางศิลปะ และวัฒนธรรม กับทัศนียภาพใหม่
รอบคูคลองหลังจากได้มีปรับปรุง และพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ อันพิสมัย
สะพาน สะท้อนความงามในอดีต
สถาปัตยกรรม ทรงคุณค่า
คลองผดุงกรุงเกษม ตามประวัติดั้งเดิมระบุว่าเป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ขุดเมื่อ พ.ศ. 2394 ด้วยพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญรุดหน้าขึ้น ผู้คนก็มากกว่าเมื่อเริ่มสร้างกรุง ควรขยับขยายพระนครออกไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ว่าที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กอง เจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นกงสีจ้างจีนขุดคลองพระนครออกไปอีกชั้นหนึ่ง โดยขุดถัดจากคลองรอบกรุงออกไปทางชานพระนคร เริ่มขุดจากปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร บริเวณย่านเทเวศร์ มีแนวขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม ผ่านย่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาคไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา คลองนี้ขุดเสร็จ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “คลองผดุงกรุงเกษม”

ปัจจุบันริมคลองผดุงกรุงเกษมยังเป็นแหล่งชุมนุมค้าขาย เช่น บริเวณเทเวศร์และมหานาค เป็นต้น สภาพคลองโดยทั่วไปตื้นเขินน้ำเน่าเสีย เรือสามารถผ่านได้บางตอนเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่สองข้างคลองมีคันคอนกรีต ตลอดแนว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้คลองผดุงกรุงเกษมเป็นคลองที่ต้องอนุรักษ์ไว้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนคลองผดุงกรุงเกษมตลอดแนวคลอง เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

มาสัมผัสกับ 10 สถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลองเมืองเดิม ทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร
คลองผดุงกรุงเกษม ตามประวัติดั้งเดิมระบุว่าเป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ขุดเมื่อ พ.ศ. 2394 ด้วยพระองค์ ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญรุดหน้าขึ้น โดยปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวรอบคูคลองคูเมืองเดิม ได้แก่ วังบางขุนพรหม เป็นวังเก่าแก่ที่สร้างมาได้กว่า 100 ปี วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปี พ.ศ. 2295 พระบรมรูปทรงม้า พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่ 5 โดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส พระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่สวยงาม สนามมวยราชดำเนินเป็นเวทีมวยระดับมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย ได้ถูกยอมรับว่ามีทำเลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมสวยงาม สถานที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งที่ คือ ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม จะได้พบกับเรือค้าขายเข้าร่วมงานจำนวนถึง 90 ลำ และมีท่าเรืออีก 3 ท่า เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งเรือชมคลองผดุงกรุงเกษมย่านเทเวศน์-หัวลำโพง นอกจากนี้มี มีตลาดเทเวศร์พิพิธภัณฑ์สักทอง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ที่คุณไม่ควรพลาด

พิพิธภัณฑ์อันพิสมัย

สัมผัสศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ รอบคลองผดุงกรุงเกษม
พิพิธภัณฑ์รอบคลองผดุงกรุงเกษม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร มีลักษณะเป็นเรือนไม้สักทอง ความโดดเด่นของที่นี้คือ มีการแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งมีขนาดเท่าพระองค์จริง ของสมเด็จพระสังฆราช 18 พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร เป็นพิพิธภัณฑสถานรวบรวมพระพุทธรูปโบราณแบบและสมัยต่างๆ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เก็บรวบรวม วัตถุของกลางที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดทุกชนิด เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทั่วไปหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้า และ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ พระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์โบราณคดีไทย”

สะพานสะท้อนความงามในอดีต

สะพานข้ามคูคลอง อยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมสวยงาม แฝงไปด้วยเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจ

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า

อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่วิจิตร สวยงามรอบคูคลอง

- วังปารุสก -

Scroll Up
Translate »